Formand:             Arne Kristensen            Tlf. 2336 9108   email:   majm@mail.dk

Næstformand:    Jørgen Rødgaard          Tlf. 5176 2064

Kasserer:            Jørgen Erik Hansen      Tlf. 7567 1084

Sekretær:            Poul Erik Holst               Tlf. 7576 3137   email:  ipeh@stofanet.dk

Best.medlem:     Palle Laustsen               Tlf. 7575 3530

                           

 

 

Forside